Home
Courses
Media en bedrijf

Media en bedrijf

We leven in een wereld waarin de (nieuwe) media steeds belangrijker worden in ons professionele- en privé leven. Naast kansen en mogelijkheden, brengt dit ook ongewenste gevaren met zich mee. Als bedrijf is het belangrijk slim en professioneel op deze ontwikkelingen in te spelen. Aspecten als vooruitdenken, goede voorbereiding, een sterk innovatief vermogen en durf, spelen daarin een belangrijke rol.

Deze cursus heeft als doel uw bedrijf ‘Media Proof’ te maken. Om dat te realiseren worden alle strategische aspecten van de (sociale)media doorlopen die van invloed kunnen zijn op het functioneren en het imago van uw bedrijf.
Verder gaat onze aandacht uit naar hoe uw bedrijf zich aan de buitenwereld presenteert. In een praktische mediatraining worden u pr technieken en vaardigheden aangereikt die een professionele presentatie mogelijk maken.
Het uiteindelijk doel van deze cursus is het nadenken over- en het opstellen van een concept mediaplan/ mediaprotocol voor uw bedrijf.

Duur: twee dagen
Mail voor meer informatie naar training@charactermedia.nl

Meld u aan voor de cursus