Home
Courses
Voice over training

Voice over training

Voice-over schrijven en inspreken

Het kan za­ke­lijk, maar ook met hu­mor, droog, so­ber, poë­tisch, en zelfs fluis­te­rend. Een goe­de voice-over geeft je beel­den extra be­te­ke­nis, la­ding en im­pact.

Maar hoe schrijf je nou een goede voice-over tekst en hoe maak je hem pas­send bij je beel­den? En hoe zorg je er aansluitend voor dat de mensen ook naar je willen luisteren? Om een groot publiek te bereiken moet  je boeien in zowel tekst als uitvoering. In deze tweedaagse voice over training leer je hoe zorgvuldig gekozen woorden je item/film een kwaliteitsimpuls geven.

Karin Douma geeft trai­nin­gen aan pro­gram­ma­ma­kers, com­mu­ni­ca­tiespe­cia­lis­ten en com­ple­te re­dac­ties. Haar trai­nin­gen staan bekend als ver­ras­send in­for­ma­tief en bij­zon­der in­spi­re­rend.

Duur cursus: 2 dagdelen

Cursuskosten: €475,- ex btw

Meld u aan voor de cursus