Home
Courses
Voice over

Voice over

Voice-over schrijven

Het kan za­ke­lijk, maar ook met hu­mor, droog, so­ber, poë­tisch, en zelfs fluis­te­rend. Een goe­de voice-over geeft je beel­den extra be­te­ke­nis, la­ding en im­pact.

Maar hoe schrijf je nou een goede voice-over tekst en hoe maak je hem pas­send bij je beel­den? In deze tweedaagse cursus leer je hoe zorgvuldig gekozen woorden je item/film een kwaliteitsimpuls geven.

Jan Vink geeft trai­nin­gen aan pro­gram­ma­ma­kers, com­mu­ni­ca­tiespe­cia­lis­ten en com­ple­te re­dac­ties. Zijn trai­nin­gen zijn niet al­leen ver­ras­send in­for­ma­tief, maar ook bij­zon­der in­spi­re­rend.

Duur cursus: 2 dagdelen (avonden is een optie)

Cursuskosten: €475,- ex btw

Meld u aan voor de cursus